ประเภทการออกกำลังกายสำหรับวัยรุ่น

การจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ภายในสถานศึกษา
ที่มาของภาพ : การจักแข่งขันฟุตบอล 7 คนภายในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    ประเภทการออกกำลังกายสำหรับวัยรุ่น      1. ว่ายน้ำ เป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อสุขภาพ เพราะร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกส่วน

        ได้คุณค่าการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังมีแรงพยุงในน้ำจึงเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่มีรูปร่างอ้วน

        หรือมีปัญหาที่ข้อต่อเป้าหมายในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพควรฝึกสัปดาห์ละ      

        3-5 ครั้ง สัปดาห์ละ 90 นาที ควรว่ายน้ำให้เร็วและไกลพอควร เช่น ควรว่ายน้ำให้ได้ในระยะ      

        300 เมตร ติดต่อกันภายในเวลา 8 นาที (นทีรักษ์พลเมือง และวิจัย วนดุรงค์วรรณ. 2530 : 117 ; 

        อ้างอิงจาก นุชระพี สุทธิกุล. 2540 : 47)      2. วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายที่สุด ประหยัดและได้รับความนิยมมาก      

        ใครๆ ก็สามารถทำได้ แต่ข้อควรระวังเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการวิ่ง      

        คือการวิ่งไม่ถูกวิธี วิ่งมากเกินไป การวิ่งจะไม่แนะนำสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก      

        เนื่องจากแรงกระแทกจะมาก อาจเกิดปัญหากับขาและข้อเข่าได้      3. การเดิน คือ การเดินระยะไกลและเดินเร็วพอควร การเดินในระยะต้นควรใช้เวลาประมาณ      

        15-30 นาที ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนเดิน เมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วจึงเพิ่มเวลาเดินให้มาก      

        เดินก้าวเท้ายาว ๆ ในจังหวะเร็ว เพราะต้องใช้พลังงานมากกว่าการเดินก้าวเท้าสั้น ๆ และถี่ ๆ 

        การเดินชนิดนี้ต้องรู้สึกหอบพอสมควร ควรเดินให้ได้ประมาณวันละ 30-60 นาที เดินติดต่อกันไป

        ไม่มีการพักจึงจะพอเพียงที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้  

    

      4. เต้นแอโรบิก เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้หญิง      

        โดยใช้ในการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายแบบแอโรบิค 

        มีการสูดหายใจเข้าออกในขณะที่ออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์

        สูงสุดต่อร่างกายต่อเมื่อในแต่ละครั้งกระทำติดต่อกันเป็นเวลานานพอ การออกกำลังกาย

        แบบแอโรคบิคมีผลทำให้ระบบทำงานของหัวใจ ปอด หลอดโลหิตและระบบไหลเวียนของโลหิต

        แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  

    

      5. การขี่จักรยานเดินทาง การขี้จักรยานเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีประเภทหนึ่ง      

        เหมาะสมสำหรับวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ แต่การขี่จักรยานต้องใช้เวลามากกว่าการวิ่ง      

        โปรแกรมขี่จักรยานที่เหมาะเพื่อสุขภาพคือ ขี่จักรยานวันละ 30 นาที โดยใช้ความเร็วพอสมควร

        และสม่ำเสมอหรือขี่ช้าๆ สลับเร็ว ๆ เป็นช่วง ๆ ระยะการที่ใช้ควรไกลพอควรในระยะแรก

        ควรประมาณ 4-6 กิโลเมตรก่อน ต่อไปจึงเพิ่มระยะทางและความเร็วให้ได้ตามกำหนด 

        ควรเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับรูปร่าง ดูแลให้สูบลมแข็งพอที่จะขี่ไปได้สบาย ตรวจสอบเบรคและส่วนอื่น ๆ 

        เพื่อความปลอดภัย      6. กระโดดเชือก เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เป็นการเล่นพื้นเมืองของไทยทำได้ง่าย สะดวก ใช้เนื้อที่จำกัด 

        ก่อนการกระโดดเชือกควรอบอุ่นร่างกายก่อน 5-10 นาที ควรกระโดดเชือกนาน 6 นาที 

        เป็นอย่างน้อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 5-10 นาที วัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกิน มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ 

        มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน ไม่ควรออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือก      7. โยคะ เป็นการออกกำลังกายที่ผสมกับการควบคุมการหายใจให้เข้าจังหวะกัน ต้องมีครูฝึกที่รู้จริง 

        และปฏิบัติอย่างจริงจังก็ให้ประโยชน์อย่างสูง